Nye ordens­mottagere våren 2016

Et knippe av ordensmedlemmene utenfor Ole-Johan Dahls hus, tatt ifm Foreningsfesten (Foto: Mathias Ciarlo Thorstensen)

Våren 2016 har Ifi-ordenen hatt gleden av å ta opp hele fem nye mottagere; Ole Kristian Rosvold, Emilie Hallgren, Kristin Brænden, Kirsti Dalseth, og Kristin Broch Eliassen. Opptagelsen ble fordelt på to seremonier, en på Foreningsfesten 29. juni og en på Jubileumsfesten 13. mai.

Studentmiljøet på Ifi har vokst imponerende de siste årene, og det er flere som skal ha æren for dette. En essensiell del av dette arbeidet gjøres av og gjennom foreningene på bruket, og det var derfor en glede å få kunne være med på Foreningsfesten og se et utsnitt av hvor godt det er på Ifi. Ærespriser ble delt ut fra foreninger til enkeltpersoner, og det er tydelig at foreningene setter pris på arbeidet i sine egne rekker.

Jubileumsfesten var en feiring av at det er fem år siden Escape åpnet dørene til studentmassen, og vi benyttet anledningen til å hedre et par sjeler fra Ifi-administrasjonen. Med det ønsket vi å minne om at også de ansatte er en viktig del av miljøet på Ifi.

Vi i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden håper at studentmiljøet på Ifi fortsetter å vokse, og at vi kan være en del av å hedre det gode arbeidet som legges ned.