Hennes Majestet Keiserpingvinen gratulerer de nye ordensmottagerne

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

På Ifi-galla 21. oktober 2017 ble Ifi-ordenen tildelt Jan Furulund, Henrik Steen, Nicolai Rønneberg Nielsen, Helena Zarifa Pedersen, og Nikolas Papaioannou.

Hennes Majestet Keiserpingvinen er veldig fornøyd med å kunne hedre disse personene for deres engasjement og arbeid for studentmiljøet på Ifi.

Jan Furulund

Jan har gjennom sitt engasjement som leder bidratt til studentlivet i mange år. Spesielt er arbeidet hans med å knytte kontakter mellom foreningene vært med på å skape en plattform som alle foreningene, spesielt de store, nyter godt av i dag. Interngoder for alle styremedlemmer i Ifi-foreningene, forbedring av rutiner og kontroll rundt arbeidet med skjenkebevillingen til Escape, høyt nivå på profesjonalitet i arbeidet sitt, og det at han også etter endt periode som leder har bidratt til studentmiljøet gjør at Keiserinnen ønsker å hedre kandidaten.

Henrik Steen

Henrik har engasjert seg i studentmiljøet på og utenfor Ifi i en årrekke. Arbeidet hans har primært vært innenfor økonomi og utvikling av datasystemer, og i dette har han bidratt enormt. Keiserinnen ser også at systemene og rutinene han har bidratt så mye til også vil være til glede for dem som er involvert i dem i årene som kommer, noe som vil gjøre grunnlaget for å nyte studentmiljøet enda bedre.

Nicolai Rønneberg Nielsen

Nicolai har engasjert seg i flere foreninger på Ifi, men det er spesielt arbeidet han la ned i Navet som huskes og trekkes frem. Av enkelte var han kjent som sjelen i Navet, en beskrivelse som også klinger godt med tanke på hvor lenge han har bidratt. Til og med etter endt studie fortsetter han å vende tilbake, og har også bidratt med å knytte kontakten med Navet tettere startup-miljøer. Keiserinnen setter også pris på at han var med å starte FIFI i sin tid.

Helena Zarifa Pedersen

Helena engasjerte seg i løpet av sin studietid i flere studentforeninger på Ifi, men det er spesielt arbeidet hennes med Navet og det grunnlaget hun var med å lage for Fordelingsutvalget som utmerker seg. Hun var en dyktig leder og diplomat, og var flink til å engasjere mennesker i arbeidet. Med dette hevet hun det profesjonelle nivået til Navet og generelt hvordan studentmiljøet fungerte innad og ble presentert uttad.

Nikolas Papaioannou

Nikolas har lagt ned en imponerende mengde arbeid i studentmiljøet, noe som vises i en flora av titler i alle mulige foreninger. Spesielt er hans arbeid i Cybernetisk Selskab og Fordelingsutvalget viktig å dra frem; i førstnevnte er det hans urokkelige ståpåvilje og energi som imponerer mest, og det at han gjør det som må gjøres for at flest mulig skal ha det bra, og stiller opp på alt, gjerne på minimalt forvarsel. I FU har han evnet å jobbe godt med alle foreninger, på tross av fulle tidsskjemaer, og vist seg å være en fleksibel og kyndig leder.

Keiserinnen vil også trekke frem det at Nikolas er den som har fått desidert flest nominasjoner fra enkeltpersoner per dags dato, men som også har blitt nominert av et helt styre.

Nominasjon av kandidater

Om du vet om personer som fortjener å hedres for deres engasjement på Ifi, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende oss epost, fylle ut skjemaet via nominasjonssiden, eller ta kontakt med en av mottagerne.