Hennes Majestet Keiserpingvinen gratulerer de nye ordensmottagerne for våren 2018

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

På Foreningsfest 20. april 2018 ble Ifi-ordenen tildelt Odd-Tørres Lunde, Isak Eriksen Bjørn, Jesper Johan Vilhelm Andersson og Bendik Kvamstad.

Hennes Majestet Keiserpingvinen er veldig fornøyd med å kunne hedre disse personene for deres engasjement og arbeid for studentmiljøet på Ifi.

Odd-Tørres Lunde

Odd-Tørres har gjennom flere år satt sitt preg på studentmiljøet ved instituttet. I kraft av sin sprudlende personlighet og sterke engasjement har han bidratt til å minske avstanden mellom foreningene og knytte bånd mellom ulike deler av studentmiljøet. I løpet av sin tid på Ifi har vedkommende vært aktiv i flere foreninger, men har hovedsakelig gjort seg bemerket gjennom sin innsats som leder i CYB og ved å være en sterk bidragsyter inn mot de fleste større studentarrangementer ved instituttet.

Isak Eriksen Bjørn og Jesper Johan Vilhelm Andersson

2016 var et år av enorm betydning for Mikro. Dette året bestemte noen seg for å ta ansvar for en revitalisering og redefinering av hva Mikro skulle være. Dette arbeidet og det som har fulgt siden helt til disse dager har brakt Mikro til nye høyder, noe som også har kommet resten av studentmiljøet til gode.

For første gang ønsker Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden å hedre to personer samtidig; disse har hver for seg har gjort en utrettelig og enorm innsats for foreningsmiljøet, men er først og fremst er kjent som et uatskillelig tospann som har fått til de utroligste ting gjennom sitt fantastiske samarbeid.

Deres initiativer som 10-minuttersfest har spredd seg bortover i etasjen til andre linjeforeningers kontor og de har vært viktige bidragsytere i å knytte tettere bånd mellom linjeforeningene. De har vært viktige bidragsytere i stiftelsen av og gjennomføringen av aktivitet i Mikros konstruksjonslaug, og de har denne våren også stått for det største arrangementet i Mikro sin historie, nemlig Escape Velocity.

Den ene er kjent som den ivrige typen som kommer med ideene, mens den andre er personen som setter ting i live. Som henholdsvis leder og nestleder har de inspirert både egne og eksterne foreningsmedlemmer gjennom dedikert arbeid over tid. Deres innsats viser hvordan man ikke trenger å være med i mange foreninger for å gjøre en uvurderlig innsats for foreningsmiljøet.

Bendik Kvamstad

Bendik har hatt et stort engasjement for studentmiljøet gjennom hele studieløpet. Han har hatt flere sentrale verv i FUI, og har spilt en stor rolle i rekrutteringen av mange engasjerte sjeler på huset. Gjennom sitt engasjement som Fordelingsutvalg-koordinator var han også med å bygge bro mellom to generasjoner med frivillige på Instituttet, og bidro til et bra grunnlag for den gradvise voksende mangfoldet av foreninger og aktivetet ved huset. I løpet av de fem årene han var ved instituttet rakk han også å ta en mastergrad, bidra faglig til miljøet gjennom Sonen og gruppelærer, og fortsatt å bidra etter studie med innhold til Sonen.