Organisasjoner tilknyttet Institutt for informatikk

Mye av det gode arbeidet som gjøres for studentmiljøet på Ifi skjer gjennom foreninger og andre organisasjoner. Under følger en liste over foreninger og andre organisasjoner tilknyttet Ifi. Om det skulle mangle noen er det fint om man tar kontakt.