Institutt for informatikk

Institutt for informatikk (Ifi) er Universitetet i Oslos enhet for studier innenfor informatikk. Instituttet ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og er det eldste og største instituttet for informatikk i Norge.

Instituttet er organisert i forskningsgrupper samt en teknisk og en administrativ enhet.

I tillegg har instituttet på prosjektbasis opprettet en enhet, Studielaben, som har til oppgave å arbeide for å bedre studiemiljøet på begynnernivå og bachelor-nivå.

Nettside: www.mn.uio.no/ifi

Ordensbærere

Historie

Referanser

  1. Ole-Johan Dahls hus - Wikipedia
  2. Cybernetisk Selskab 25 års-jubileumshefte - Høydepunkter i CYBs historie
  3. Institutt for informatikk (UiO) - Wikipedia
  4. Ole-Johan Dahl og gjøkungen på Matematisk institutt (UiO)
  5. Cybernetisk Selskab 25 års-jubileumshefte - Cybernetisk Selskabs Fødsel