Åpen sone for eksperimentell informatikk

Åpen sone for eksperimentell informatikk er et studentlaboratorium ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Et prosjektbasert møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter, en annerledes læringsomgivelse og et kreativt lekerom.

Nettside: sonen.ifi.uio.no

Ordensbærere