Publikasjonen "Jubileumshefte Cybernetisk Selskab 42 år" utgis

År: 2011

Jubileumsheftet er tilgjengelig i PDF-format.