Digitus

Logo for Digitus

Formål: Foreningen Digitus har som formål å skape et godt faglig og sosialt miljø for studentene ved studieprogrammet Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse, ved å arrangere sosiale og faglige arrangementer. Digitus skal tilrettelegge for at alle studenter ved kan føle en tilknytting til sitt studieprogram som interesseområde.

Aktiviteter: Linjeforeningen vil arrangere aktiviteter åpne for både elever på studiet og andre studenter ved UiO. Typiske aktiviteter kan være skogsturer, fester, foredrag og manduksjoner.

Annen informasjon

Historie