Digitus

Formål: Foreningen Digitus har som formål å skape et godt faglig og sosialt miljø for studentene ved studieprogrammet Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse, ved å arrangere sosiale og faglige arrangementer. Digitus skal tilrettelegge for at alle studenter ved kan føle en tilknytting til sitt studieprogram som interesseområde.

Aktiviteter: Linjeforeningen vil arrangere aktiviteter åpne for både elever på studiet og andre studenter ved UiO. Typiske aktiviteter kan være skogsturer, fester, foredrag og manduksjoner.

Annen informasjon

Historie

Referanser

  1. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (Digitus)