Foreninger og organisasjoner

Mye av det gode engasjementet på Ifi skjer gjennom organisasjoner av diverse slag, og i sentrum av dem står de aktive foreningene. Ifi er så heldig å huse et godt antall av dem, med aktiviteter fra det faglige til det sosiale, fra det kulturelle til det sportslige.