Organisasjoner tilknyttet Institutt for informatikk

Mye av det gode arbeidet som gjøres for studentmiljøet på Ifi skjer gjennom foreninger og andre organisasjoner. Under følger en liste over foreninger og andre organisasjoner tilknyttet Ifi.

Om det er feil i listene under er det fint om man tar kontakt.

Listen under viser foreninger og organisasjoner som er aktive og jobber med studentmiljøet på Ifi.

Tidligere foreninger eller foreningsnavn

Listen under viser foreninger som har vært aktive på Ifi, men som enten er lagt ned eller som har blitt omdøpt eller gjenoppstått under andre navn.