Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Fordelingsutvalget (FU) ved Institutt for informatikk er et organ dannet av foreningene ved Ifi for å håndtere det økonomiske samarbeidet mellom dem. Utvalget disponerer overskuddene som Navet og dagen@ifi opparbeider seg gjennom sitt arbeid som knutepunkt mellom instituttets studenter og næringslivet.

Utvalget består av representanter fra følgende foreninger:

Annen informasjon

Ordensbærere