Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Fordelingsutvalget (FU) ved Institutt for informatikk er et organ dannet av foreningene ved Ifi for å håndtere det økonomiske samarbeidet mellom dem. Utvalget disponerer overskuddene som Navet og dagen@ifi opparbeider seg gjennom sitt arbeid som knutepunkt mellom instituttets studenter og næringslivet.

Utvalget består av representanter fra følgende foreninger:

  • Cybernetisk Selskab
  • dagen@ifi
  • Fagutvalget ved Insititutt for informatikk
  • Navet
  • MAPS
  • Mikro
  • PING
  • ProgNett
  • PI:SK

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie