Bendik Kvamstad

Ridder av første klasse

Bilde av Bendik Kvamstad

Bendik har hatt et stort engasjement for studentmiljøet gjennom hele studieløpet. Han har hatt flere sentrale verv i FUI, og har spilt en stor rolle i rekrutteringen av mange engasjerte sjeler på huset. Gjennom sitt engasjement som Fordelingsutvalg-koordinator var han også med å bygge bro mellom to generasjoner med frivillige på Instituttet, og bidro til et bra grunnlag for den gradvise voksende mangfoldet av foreninger og aktivetet ved huset. I løpet av de fem årene han var ved instituttet rakk han også å ta en mastergrad, bidra faglig til miljøet gjennom Sonen og gruppelærer, og fortsatt å bidra etter studie med innhold til Sonen.

For sitt engasjement i studentmiljøet på Ifi gjennom FUI og FU tildeles Bendik Kvamstad tittelen Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 20. april 2018