Ord og uttrykk

Kommandør

Innbefatter graden Kommandør og Kommandør med stjerne.

Ordenskanselli

Ordenenskanselli er gruppen som forestår den daglige driften av ordenen.

Ordensråd

Ordensrådet innbefatter dem som er med på å finne og vurdere kandidater til ordenen.

Ordenstegn

Medalje som befatter graden man har blitt tildelt av ordenen.

Ridder

Innbefatter graden Ridder og Ridder av første klasse.

Stormester

Daglig leder av ordenen.