Ord og uttrykk

På denne siden er det listet opp en rekke ord og begrep tilknyttet ordenen.

Galla-nummerering

Ifi-gallaene blir gjerne nummerert i forhold til Cybernetisk Selskab sin alder det året gallaen ble arrangert. Dette har sammenheng med at den første gallaen ble arrangert i CYBs 42. år, og som derfor blir kalt 42-gallaen.

(42 er et yndet tall blant informatikere, og man streber derfor å knytte forskjellige ord og uttrykk opp mot dette tallet. Vet du ikke hvorfor 42 er et yndet tall? Skam deg!)

Kommandør

Innbefatter graden Kommandør og Kommandør med stjerne.

Ordenskanselli

Ordenenskanselli er gruppen som forestår den daglige driften av ordenen.

Ordensråd

Ordensrådet innbefatter dem som er med på å finne og vurdere kandidater til ordenen.

Ordenstegn

Medalje som befatter graden man har blitt tildelt av ordenen.

Ridder

Innbefatter graden Ridder og Ridder av første klasse.

Stormester

Daglig leder av ordenen.