Om ordenen

Målet med Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden, bedre kjent som Ifi-ordenen, er å hedre de personer tilknyttet Institutt for informatikk som har utmerket seg i sitt engasjement for å gjøre studentmiljøet på Ifi bedre. Gjennom dette er håpet å ytterligere forsterke det gode studentmiljøet.

Dette formålet har vi valgt å kort uttrykke med:

Ordenen tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for studentmiljøet ved Ifi.

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme

Keiserinnen er Institutt for informatikk sin høye beskytter, og tildelinger av ordenen er manifestasjoner av hennes vilje. Lite er kjent om henne, bare at hun våker over instituttet, og setter veldig pris på det arbeid og engasjement som yrer på bruket.

En av måtene hun viser at hun setter pris på det som gjøres, er at det deles ut ordener som bærer hennes navn. Denne ordenen er delt opp i fem grader; Stormester, Kommandør med stjerne, Kommandør, Ridder av første klasse, og Ridder. Når man tildeles ordenen mottar man et ordenstegn.

Organisering

Ifi-ordenen deles ut av Keiserinnens kanselli, som ledes i dag av Arne Hassel. Siste tildelte bærer av Storkorset leder organiseringen av arbeidet, mens spesifikke ansvarsområder, som økonomi, innkjøp av medaljer og andre klenodier, og drift av nettside, delegeres til andre mottagere i ordenen.

Seremoniene hvor de utvalgte blir tildelt ordenen har tradisjonelt skjedd på Ifi-galla, som arrangeres hver høst, og på foreningsfesten på Ifi, som blir arrangert hver vår.

Gjennom året møter kanselliet samt inviterte for å diskutere aktuelle kandidater. På disse møtene blir Keiserinnens vilje manifestert gjennom valg.

Historie

Ordenen ble først tildelt Geir Arild Byberg høsten 2011. Det skjedde i forbindelse med at Cybernetisk Selskab arrangerte instituttets første Ifi-galla for å feire sitt 42. år som forening. Det skal da også nevnes at gallaen ble arrangert lørdagen i uke 42.

Sammen med Øyvind Bakkeli fikk de i oppgave å drive ordenen videre. Siden da har det ytterligere mottagere blitt utnevnt og ordenen er i ferd med å etablere seg som et positivt bidrag til Ifi.