Gyda Sæter

Ridder av første klasse

Bilde av Gyda Sæter

Gyda er en kjent og kjær skikkelse på Ifi, da hun er en inkluderende og varm, ekstrovert person som liker at folk rundt seg har det bra.

Hun har engasjert seg i flere foreninger, men det er arbeidet hennes for Cybernetisk Selskab som Keiserinnen ønsker spesielt å trekke frem. Foreningen har hatt problemer med trakassering og mobbing, noe som har vært jobbet med over flere år. Dette arbeidet tok hun videre tak i, ved å tørre å ta opp diskusjonen rundt seksuell trakassering, formalisering av varslinger, og normalisere diskusjonen rundt maktforhold og #metoo.

Selv om dette kan virke som et veldig dystert problem å ta tak i, så har Gyda også hatt mye fokus på å skape god stemning i foreningen. Her har hun også brukt sin plattform som deltaker i instituttets sosiale media team og instituttets representant på videregående skoler til å fremsnakke CYB og foreningene, og slik bidratt til å senke terskelen for å engasjere seg.

For sitt arbeid med å skape trygge og gode rammer for de aktive i Cybernetisk Selskab ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder av første klasse til Gyda Sæter.

Tildelt 22. oktober 2022