Mottagere

Personer som har mottatt Ifi-ordenen betegnes gjerne som mottagere. De grupperes her etter hvilket ordenstegn de sist mottok, mens innad i gruppene sorteres man etter når man mottok ordenen.