Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig.

Organisering: FUI har mellom 7 og 17 medlemmer, og møtes som regel en gang i uken. Medlemmene velges på et valgallmøte for instituttets studenter i begynnelsen av hvert semester.

Formål: å ivareta og fremme studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt.

Oppgaver: blant de faste oppgavene er plassfordeling på lesesalene, administrasjon av bokskap, kursevaluering på nett og representasjon i styrer og utvalg.

Ta kontakt hvis du har fag/studie-relaterte problemer, f.eks. urettferdige obligfrister, dårlige kurs, eller bare detaljer rundt kurs som du ønsker å forbedre.

Annen informasjon

Ordensbærere

Historie

Referanser

  1. CYB50 Jubileumsbok