Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Logo for Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig.

Organisering: FUI har mellom 7 og 17 medlemmer, og møtes som regel en gang i uken. Medlemmene velges på et valgallmøte for instituttets studenter i begynnelsen av hvert semester.

Formål: å ivareta og fremme studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt.

Oppgaver: blant de faste oppgavene er plassfordeling på lesesalene, administrasjon av bokskap, kursevaluering på nett og representasjon i styrer og utvalg.

Ta kontakt hvis du har fag/studie-relaterte problemer, f.eks. urettferdige obligfrister, dårlige kurs, eller bare detaljer rundt kurs som du ønsker å forbedre.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie