Kari Eldfrid Stamnes

Kommandør

Bilde av Kari Eldfrid Stamnes

Kari startet tidlig sitt engasjement på Ifi, først og fremst knyttet til studiet sitt hvor hen startet tiltak for å bedre miljøet ved å arbeide for likestilling, mangfold og inkludering. Hen organiserte linjeforeningsmøter, fredagsprogrammering og var pådriver for hele linjeforeningen.

Hen har vært et bindeledd mellom foreninger som ikke alltid har vært like synlige på Ifi, og har bidratt i et mangfold av foreninger. Hen har også vært innom en av de større foreningene, nemlig dagen, hvor hen har vært både leder og teknisk ansvarlig. Men med det sagt, så er det i kulissene hen virkelig har vært skinnet igjennom med sin evne til å inkludere alle og sørge for forandringer hvor involverte parter får sagt sitt.

Kari har alltid levert på lovnader og ikke minst vært et arbeidsjern av de sjeldne. Keiserinnen anerkjenner engasjement deres, som har vært med å sikre et godt studiemiljø for alle på Ifi. Hen har også bidratt i de større arrangementene som har vært på Ifi i sin studietid, deriblant Foreningsfesten hvor hen fikk denne ordenen.

Hvordan hen har hatt nok timer i døgnet til å få nok søvn er et mysterium for Keiserinnen.

For sitt imponerende arbeid i mangfoldige foreninger og evne til å se andre rundt seg, ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Kommandør til Kari Eldfrid Stamnes.

Tildelt 1. april 2022