Defi - Designforeningen ved Ifi

Defi er linjeforeningen for design, bruk og interaksjon ved UiO

Formål: Foreningens formål er å være en sosial og faglig arena for studenter som går emner tilknyttet Informatikk: design, bruk, interaksjon.

Aktiviteter: Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster for oss som holder på med interaksjonsdesign.

Annen informasjon

Historie

Referanser

  1. Defi - Institutt for informatikk