Fadderstyret

Fadderstyret lager fadderuken ved Ifi og legger tilrette for en bra studiestart for de nye studentene. Foreningen håper på å gjøre studiestart så enkel og lite skummel som mulig for nye studenter, så de på den måten får en god start på sine studier.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie