Sivert Schou Olsen

Ridder

Bilde av Sivert Schou Olsen

I starten av 2018 lå foreningen ProgSys i brakk, det hadde vært tilnærmet ingen aktivitet i foreningen og linjerommet Bliss var ikke det samlingspunktet det burde være. Sivert tiltrådte som leder i ProgSys i 2018 og har med enorm innsats og driv gjenopplivet foreningen og linjerommet Bliss.

Sivert har også vært å se ellers utover ProgSys, han har blant annet vært en sterk pådriver for mer samarbeid på tvers av linjeforeningene, vært med å starte IFI-spillutvikling og bidratt i fadderstyret.

For sitt engasjement i gjenopplivningen av ProgSys og for foreningene IFI-spillutvikling og fadderstyret ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder til Sivert Schou Olsen.

Tildelt 15. mai 2021