ProgSys

Logo for ProgSys

ProgSys er linjeforeningen til Informatikk: programmering og systemarkitektur (samt Informatikk: Programmering og nettverk).

Formål: Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljø ved master- og bachelorprogrammene Programering og Systemarkitektur (samt Programmering og Nettverk).

Aktiviteter: faglig relevante arrangementer for programområdets studenter og sørge for at programrommet har en atmosfære som oppfordrer til sosial og faglig mingling.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie