ProgNett

ProgNett er linjeforeningen for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk

Formål: Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljø ved master- og bachelorprogrammene Programmering og nettverk ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Aktiviteter: faglig relevante arrangementer for programområdets studenter og sørge for at programrommet har en atmosfære som oppfordrer til sosial og faglig mingling.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie