Mathias Johan Johansen

Kommandør i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Mathias har vært engasjert i flere organisasjoner på Institutt for informatikk, deriblant dagen@ifi, Fadderstyret, og Fordelingsutvalget. Han har vært sentral i opprettelsen av ProgNett, linjeforeningen for programmering og nettverk. Gjennom sitt engasjement har han vist stor evne til å samle folk om felles saker, og med sitt pågangsmot har han vært en verdifull bidragsyter til studentmiljøet på Ifi.

Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemme setter pris på hans engasjement, og ønsker å hedre dette.

For sitt engasjement i opprettelsen av linjeforeningen ProgNett tildeles Mathias Johan Johansen graden Kommandør av Hennes Majest Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2015

Foreninger/Organisasjoner