Espen Angell Kristiansen

Kommandør

Bilde av Espen Angell Kristiansen

(Espen fikk ordenen sin samtidig med Bendik Rønning Opstad og Tor Ivar Johansen).

Fagutvalget ved informatikk står i dag som en stødig organisasjon på instituttet. FUI er en viktig aktør for å sikre kvaliteten på fag gjennom ordninger som kursevaluering og gjennom representasjon i styrer og utvalg.

Arbeidet som FUI gjør hver dag for å bedre studiekvaliteten til studentene på Ifi er en grunnpilar i den faglige kvaliteten på Ifi. Tre personer som har lagt ned en beundringsverdig innsats for at dette er tilfellet ønsker Keiserinnen å hedre sammen. Spennet i deres tid som studenter strekker seg fra 2003 til 2015, men det er spesielt tiden fra 2006 til 2011 som vi vil trekke frem for deres engasjement i FUI.

Disse tre har alle vært ledere i FUI, og mellom seg sørget de for at FUI styrket sin politiske posisjon på universitetet i en periode hvor andre fagutvalg opplevde det motsatte. De tok over reimene og fortsatte å bygge FUI som organisasjon og gjennom rekrutering og god intern opplæring sørget de for at organisasjonen kunne fortsette som en stødig institusjon også etter dem.

Disse personene er kjemper hvis skuldre dagens FUI står stødig på, og hvis frukter dagens studenter nyter godt av.

I tillegg til dette arbeidet vil Keiserinnen trekke frem deres arbeid med Devilry, en tjeneste mange studenter på Ifi nok er kjent med. Disse personene jobbet frem denne løsningen over mange år, og to av dem er fortsatt med på å drive dette arbeidet videre.

Arbeidet deres er da også noe de tidligere har mottatt instituttets ærespris for.

Keiserinnen ønsker å hedre Espen for sitt engasjement i FUI. I tillegg til å gjennomføre Forkurs i informatikk et par år, har han også vært lærerassistent og vært sentral i å heve kvaliteten på kurs som INF1010 og INF1060.

Espen har ledet teamet som jobbet med Devilry, og sitter i dag som CTO i bedriften som i dag fortsetter utviklingen til glede for nåværende og nye studenter.

For sitt engasjement i FUI, vedvarende arbeid i Devilry og sin imponerende innsats for å heve kvaliteten på sentrale kurs på Ifi tildeles Espen Angell Kristiansen tittelen Kommandør.

Tildelt 12. april 2019