Eirik Berg

Ridder

Bilde av Eirik Berg

Eirik engasjerte seg tidlig i sitt studieløp og har blitt en sentral skikkelse i foreningsmiljøet på Ifi. Han har vært med på å skape et varmt og inkluderende miljø, og sjeldent har latteren sittet så løst på IFI som når han er tilstede.

Eirik har vært en viktig drivkraft i foreningene han har engasjert seg i, som leder og nestleder i Mikro, nestleder i FUI, webansvarlig i Navet, medstifter av ReadLine og aktiv i FIFI. Spesielt under koronaen har dette engasjementet vært viktig, hvor han har vært med på å skape et inkluderende, varmt og åpent miljø.

Eirik sin egenskap med å ta store utfordringer på strak arm er en egenskap Keiserinnen ønsker å trekke frem. Blant mange tunge prosjekter, ønsker keiserinnen å nevne FUIs kursevaluering og Navets nye nettside. Dette var prosjekter som på tidspunktet var tidkrevende og ensformig, og få andre ønsket å røre. Kandidaten maktet å få både nettsiden og kursevaluering ferdig og publisert, noe som vitner om gjennomføringsevnen til kandidaten.

For sitt engasjement i Mikro, FUI, og Navet, og da spesielt kandidatens mot til å ta utfordringer på strak arm, ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder til Eirik Berg.

Tildelt 22. oktober 2022