Fotball ved Institutt for Informatikk

Logo for Fotball ved Institutt for Informatikk

FIFI er en sosial og sportslig forening ved instituttet.

Formål: FIFI er opprettet med det formål å gi fotballinteresserte studenter ved Institutt for Informatikk en arena for å utfolde sine sporstlige interesser.

Aktiviteter: Ukentlige treninger ved Domus Atletica hele semesteret. Jevnlige arrangementer på instituttet hvor fotball er i fokus.

Siste ordensbærere

Historie