Johanne Håøy Horn

Ridder i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Johanne har i løpet av sin studietid vært innom flere av studentforeningene ved Institutt for informatikk, deriblant dagen@ifi, Navet, Fotball ved Institutt for informatikk, og Cybernetisk Selskab. I flere av dem har hun også sittet i styret, noe hun har vist flere ganger at hun behersker godt. Med sin positive innstilling og arbeidsdriv har hun vært en solid pådriver for studentmiljøet.

Hennes Majestet Keiserpingvinen synes dette engasjementet er beundringsverdig, og ønsker å hedre dette.

For sitt engasjement og arbeid som solid støttespiller i Dagen og Navet tildeles Johanne Håøy Horn graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2015

Foreninger/Organisasjoner