Studentforeningen Fotball ved Institutt for Informatikk (FIFI) opprettet