Nicolai Rønneberg Nielsen

Ridder i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Nicolai har engasjert seg i flere foreninger på Ifi, men det er spesielt arbeidet han la ned i Navet som huskes og trekkes frem. Av enkelte var han kjent som sjelen i Navet, en beskrivelse som også klinger godt med tanke på hvor lenge han har bidratt. Til og med etter endt studie fortsetter han å vende tilbake, og har også bidratt med å knytte kontakten med Navet tettere startup-miljøer. Keiserinnen setter også pris på at han var med å starte FIFI i sin tid.

For sitt sterke engasjement i Navet både under og etter sin studietid tildeles Nicolai Rønneberg Nielsen graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2017

Foreninger/Organisasjoner