Emilie Hallgren

Kommandør i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Våren 2013 startet Emilie Hallgren i Fagutvalget på Institutt for informatikk. Siden den gang har hun vært en svært aktiv og viktig del av foreningslivet på instituttet. I løpet av årene har hun sittet i en rekke styrer, blant annet med styreverv i Navet, som leder for fagutvalget i 2015, og som leder for instituttets og deretter MatNat sitt fadderstyre i henholdsvis 2013 og 2014. I tillegg til dette har Emilie vært aktiv med andre initiativer som Foreningsfesten og er nå engasjert i Studielaben som det offisielle bindeleddet mellom insituttet og studentforeningsmiljøet.

Emilie er en person som tar ansvar og har vært med på gjøre det samlede studentmiljøet på både Foreningskontoret og instituttet generelt til et bedre sted å være aktiv. Hun står bak en rekke initiativ på Foreningskontoret for å gjøre det til et hyggeligere sted å være. Dette inkluderer blant annet juleverksted og cava-fredag.

For sitt engasjement i studentmiljøet på Ifi gjennom Navet, FUI, og flere fadderstyrer tildeles Emilie Hallgren tittelen Kommandør av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2016

Foreninger/Organisasjoner