Andreas Nyborg Hansen

Ridder av første klasse

Bilde av Andreas Nyborg Hansen

Allerede i sitt første semester ble Andreas valgt til økonomiansvarlig i en Cybernetisk Selskab og har siden hatt hovedansvaret for økonomi i flere foreninger. Som leder i CYB tok han et særlig ansvar for å bedre forholdet mellom foreningene på Ifi, og viste et stort engasjement for foreningslivet som en helhet.

Eksempler på Andreas sitt brennende engasjement er bistand til nye foreninger under etablering; å ofte stille opp for andre foreningers arrangement, og et langvarig arbeid for foreningene overfor instituttet. Viljen til å sette av tid til fellesskapet kombinert med en høy gjennomføringsevne har gjort at han har fått utrettet mye for veldig mange studenter.

For sin innsats for å samle Ifi-foreningene i et fellesskapet tildeles tittelen Ridder av førsate klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden til Andreas Nyborg Hansen.

Tildelt 17. februar 2019