Helga Nyrud

Ridder av første klasse i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Helga Nyrud har siden våren 2014 satt sitt preg på studentmiljøet på Institutt for Informatikk. Gjennom sitt sterke engasjement i Fagutvalget som undervisningsansvarlig, nestleder og senere leder har hun vist at hun brenner for studentenes beste. Hun har blant annet gjennomført en omstrukturering som har ført til en mer seriøs forening med større gjennomslagskraft.

I tillegg til sine verv i Fagutvalget har Helga sittet i flere komiteer og utvalg på instituttet, og har vist at hun ikke er redd for å stå opp mot autoriteter om det skulle være for studentenes beste.

For sitt sterke engasjement for student- og undervisningsmiljøet tildeles Helga Nyrud graden Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2016

Foreninger/Organisasjoner