Jeanette Kirkerud

Ridder av første klasse

Bilde av Jeanette Kirkerud

Hennes Majestet pleier å utmerke studenter primært for sitt arbeid i én eller noen få foreninger, hvor en kandidat har utmerket seg utover hva som kan forventes. En sjeldent gang derimot, utmerker en kandidat seg seg så bredt at det er vanskelig å trekke frem kun én av dem. Jeanette har hatt en urokkelig evne til å levere det hun lover, samtidig som hun tar eget initiativ når "noe" manglet for studenter og foreningsmiljøet.

Fra første semester har Jeanette kastet seg ut i foreningsmiljøet med kanskje litt flere verv enn hva som er anbefalt, men det har ikke stoppet henne fra å levere langt forbi forventningene. Vi kan trekke frem eksempler som dagen@ifi, FU, FUI, Mikro, Navet, foreningsfesten og da har man også garantert glemt mange fler.

For sitt urokkelige bidrag, engasjement og evne til å motivere de rundt seg tildeles tittelen Ridder av første klasse til Jeanette Kirkerud.

Tildelt 14. mai 2021