Kristin Brænden

Kommandør

Bilde av Kristin Brænden

Gjennom sterkt engasjement har Kristin Brænden siden 2013 satt sitt preg foreningslivet og spesielt på Navet. Hun er et arbeidsjern og har, både som bedriftskontakt i 2014 og leder i 2015, jobbet med å stadig forbedre Navets rutiner og forhold til de andre foreningene. I tillegg til vervene i Navet har hun vært aktiv i Fagutvalget, som nestleder i 2015, og jobbet med gjennomføringen av Foreningsfesten de siste årene.

Kristin tar på seg arbeidsoppgaver og ansvar forbi det forventede og har gjennom ulike initiativ jobbet for å bedre samarbeid mellom foreningene på instituttet. Hun har blant annet startet opp en modell for samarbeid mellom Navet og andre foreninger, for å skaffe sponsorer til ulike arrangement.

For sitt engasjement i studentmiljøet på Ifi gjennom Navet og hennes innsatsvilje for andre foreninger tildeles Kristin Brænden tittelen Kommandør av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 29. april 2016