Eirik Solheim Ølberg

Ridder av første klasse

Bilde av Eirik Solheim Ølberg

(Eirik fikk ordenen sin samtidig med Hilmar Sæterdal Elverhøy).

Mikro har i lang tid vært et samlingspunkt for engasjerte mennesker på Ifi, og vist seg å bli en stødig linjeforening som får til mye for studiemiljøet, primært for studentene på robotikk og intelligente systemer, men også for de øvrige studentene. De siste par generasjonene kan det se ut som det er blitt skapt en tradisjon med radarpar, hvor to personer jobber så tett sammen i deres engasjement at arbeidet deres er vanskelig å skille fra hverandre. Slik er det for kandidatene vi nå ønsker å hedre, som har vært engasjert som leder og nestleder.

Men deres engasjement har også tatt form utenfor Mikro, da ved å etablere foreningen Toastjærn. Foreningen er et tilbud rundt kunsten å lage toast, en kjent og kjær matrett for enhver student, men har tatt konseptet hakket videre med å skape en uhøytidlig ramme hvor man f.eks. skøyer med tittelen Toastmaster. Eirik og Hilmar har vært sentral i etableringen, men også sørget for at foreningen ikke er bare knyttet til deres engasjement, men kommer til å spenne seg over flere generasjoner. De har også spredd denne gleden utenfor Ifi, da de nylig var med på dåpsseremonien til det nye toastjernet for SVFF på U1.

Eirik har etter sitt engasjement i Mikro og Toastjærn lagt ned mye tid og innsats i Fordelingsutvalget. Som leder har han sørget for en kontinuitet som har vært uvurderlig de siste to årene, spesielt da enkelte foreninger har hatt større utskiftninger.

Keiserinnen ser en tråd i dette engasjementet, da Eirik også har hatt stort engasjement for Foreningsdagen, og vært en aktiv deltager på denne dagen hvor foreningene kan presentere seg for studentene. Dette er med på å støtte om det rike studiemiljøet studentene kan nyte av i dag, med en flora av foreninger å engasjere seg i.

For sin innsats i foreningene Mikro og Toastjærn, og kontinuitet for berikelsen av studiemiljøet gjennom engasjement på tvers av foreninger gjennom Fordelingsutvalget og Foreningsdagen tildeles tittelen Ridder av første klasse til Eirik Solheim Ølberg.

Tildelt 1. april 2022