Toastjærn

Logo for Toastjærn

Formål: Toastjærn er en forening som vil spre glede rundt toasting, og skape samhold og tilhørighet i studentmiljøet.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie