Hilmar Sæterdal Elverhøy

Ridder av første klasse

Bilde av Hilmar Sæterdal Elverhøy

(Hilmar fikk ordenen sin samtidig med Eirik Solheim Ølberg).

Mikro har i lang tid vært et samlingspunkt for engasjerte mennesker på Ifi, og vist seg å bli en stødig linjeforening som får til mye for studiemiljøet, primært for studentene på robotikk og intelligente systemer, men også for de øvrige studentene. De siste par generasjonene kan det se ut som det er blitt skapt en tradisjon med radarpar, hvor to personer jobber så tett sammen i deres engasjement at arbeidet deres er vanskelig å skille fra hverandre. Slik er det for kandidatene vi nå ønsker å hedre, som har vært engasjert som leder og nestleder.

Men deres engasjement har også tatt form utenfor Mikro, da ved å etablere foreningen Toastjærn. Foreningen er et tilbud rundt kunsten å lage toast, en kjent og kjær matrett for enhver student, men har tatt konseptet hakket videre med å skape en uhøytidlig ramme hvor man f.eks. skøyer med tittelen Toastmaster. Hilmar og Eirik har vært sentral i etableringen, men også sørget for at foreningen ikke er bare knyttet til deres engasjement, men kommer til å spenne seg over flere generasjoner. De har også spredd denne gleden utenfor Ifi, da de nylig var med på dåpsseremonien til det nye toastjernet for SVFF på U1.

Hilmar har et imponerende engasjement utenfor foreningene Mikro og Toastjærn. Først og fremst i foreningen Cybernetisk Selskab, hvor han har vært aktiv som innkjøpsansvarlig. Men selv om engasjementet innenfor vervet er imponerende i seg selv, så er det innflytelsen han har hatt på foreningen ellers som Keiserinnen ønsker å trekke frem. Hilmar har gjort en helteverdig innsats i å skape god stemning blant de interne. Med sitt empatiske lynne har han sørget for at alle blir godt tatt vare på, men også ikke hatt problemer med å ta tøffe diskusjoner når det trengs. Vi vil også trekke frem den evinnelige innsatsen med å drive opplæring av skjenkemestere som beundringsverdig.

Vi vil også nevne Hilmar sitt arbeid som hjelpelærer, spesielt med tanke på forholdene som har vært rundt nedstengingen av samfunnet pga korona. Han har alltid gått i bresjen med en positiv holdning og varmt smil, og gjort en vanskelig hverdag for mange studenter bedre, både faglig og sosialt.

For sin innsats i foreningene Mikro, Toastjærn og CYB, og for sin særdeles empatiske evne og lynne ønsker Keiserinnen å tildele tittelen Ridder av første klasse til Hilmar Sæterdal Elverhøy.

Tildelt 1. april 2022