SIFI - Linjeforeningen for Informasjonssikkerhet ved IFI

Vi holder sosiale arrangementer for studenter på informasjonssikkerhet-masteren. Vi er en kanal for forslag til å forbedre studiehverdagen for medlemmene våre.

Tilhørlighet

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

E-post: sikkerhet@ifi.uio.no

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie