Linjeforening for Språkteknologi

Logo for Linjeforening for Språkteknologi

LI:ST er en videreføring av programutvalgene for programmene PI:SK, IT-SLP og SLI.

Formål: å jobbe for et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: Språkteknologi

Aktiviteter: fagkvelder, sosiale aktiviteter og generalforsamling

Programstue: Hundremeterskogen (rom 3467, Fortran)

Annen informasjon

Historie