Programutvalget for Informatikk: språk og kommunikasjon

Programutvalget PI:SK jobber for et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon.

PI:SK er en videreføring av programutvalgene for programmene IT-SLP og SLI.

Formål: å jobbe for et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon

Aktiviteter: fagkveld og allmøte

Programstue: Hundremeterskogen (rom 3467, Fortran)

Annen informasjon

Historie