I kjølvannet av den uformelle nedleggelsen til Programutvalget for Informatikk: språk og kommunikasjon (PI:SK) tar nye ildsjeler over roret og gjenoppretter foreningen igjen

År: 2014