Institutt for informatikk

Logo for Institutt for informatikk

Institutt for informatikk (Ifi) er Universitetet i Oslos enhet for studier innenfor informatikk. Instituttet ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og er det eldste og største instituttet for informatikk i Norge.

Instituttet er organisert i forskningsgrupper samt en teknisk og en administrativ enhet.

I tillegg har instituttet på prosjektbasis opprettet en enhet, Studielaben, som har til oppgave å arbeide for å bedre studiemiljøet på begynnernivå og bachelor-nivå.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie