Morten Dæhlen

Ridder av første klasse

Bilde av Morten Dæhlen

Morten Dæhlen har jobbet for og med studentene i en årrekke. Han har sørget for et samarbeid mellom studenter og ansatte som andre institutter på universitetet kan se langt etter. Dette arbeidet har ført til at mange studenter har fått en sterkere tilknytning til instituttet og gjenspeiler seg i alt arbeidet som nå blir lagt ned i både faglig og sosialt foreningsarbeid ved instituttet.

Han har også hatt en sentral rolle i arbeidet med å få på plass både felleskontor for foreningene og puben Escape da det «nye» instituttbygget skulle komme på plass. Et ekstra pluss er det også at han er med å skape minneverdige opplevelser for både ansatte og studenter gjennom felles julebord som ble kjørt på Ifi-1 og gjennom opptredener på scenen i Escape med både diktopplesning og sang.

For sitt sterke engasjement for student-, undervisnings-, og forskningsmiljøet tildeles Morten Dæhlen graden Ridder av første klasse av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 22. oktober 2016