Pål Spilling og Yngvar Lundh får plass i Internet Hall of Fame

Dato: tirsdag 14. desember 2021

Internettpionérene Pål Spilling og Yngvar Lundh får sine prestisjefulle plasser i æresgalleriet Internet Hall of Fame under en digital tildelingsseremoni 14. desember 2021. De to professorene får utmerkelsen for sine betydelige bidrag både til etableringen av internett i Norge og utviklingen av det globale internettet.

Kilder