Narve Trædal

Ridder i Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden

Narve Trædal har jobbet for studentenes beste i en årrekke. Han har talt studentenes sak og var med i det viktige arbeidet som sørget for at studentforeningene fikk egne kontorer og at studentene fikk egen studentpub da det «nye» Ifi-bygget ble planlagt. Dette arbeidet var særdeles viktig da det var sterke krefter som mente at lokalene burde brukes til noe mer «nyttig».

Han har også vært en drivkraft bak det å minske gapet mellom studenter og ansatte sosialt.

For å ha jobbet for studentene på Institutt for informatikk i en årrekke, og å minske gapet mellom studenter og ansatte sosialt, tildeles Narve Trædal graden Ridder av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 2016

Foreninger/Organisasjoner