Suhas Govind Joshi

Kommandør med stjerne

Bilde av Suhas Govind Joshi

Suhas Govind Joshi, eller Joshi som han er bedre kjent som på Institutt for informatikk, har jobbet som stipendiat ved Ifi siden 2011. At han har vært engasjert for studentene vises blant annet i at han mottok Ifi-studentenes undervisningspris i 2011.

I senere år har han vært sentral i arrangeringen av foreningsfesten på Ifi. Konseptet startet i 2012, for å hedre innsatsen som ble lagt ned i frivillig innsats. Dette har vært en kjempesuksess, og blitt arrangert hvert år siden. På festen møtes alle foreningene på Ifi til en flott middag, med flere innslag underveis hvor foreningene får presentert seg og delt ut sine egne priser.

Det arbeid han har utrettet for studentene mener Hennes Majestet Keiserpingvinen er beundringsverdig, og ønsker å hedre dette.

For sitt arbeid som initiativtaker og koordinator av foreningsfesten på Institutt for informatikk tildeles Suhas Govind Joshi graden Kommandør med stjerne av Hennes Majestet Keiserpingvinen den Fornemmes orden.

Tildelt 24. april 2015