"Gjøkungen" ferdigstilt, en rapport som beskrev den sprengte kapasiteten ved Matematisk institutt, og ledet frem til etableringen av Institutt for informatikk

År: 1974

Fra Ole-Johan Dahl og gjøkungen på Matematisk institutt:

Tilstrømmingen av studenter økte, og med det behovet for undervisning og maskinkapasitet. En utredningsgruppe, ledet av daværende bestyrer Arne Jonassen, leverte i 1974 rapporten med den passende tittelen “Gjøkungen”. Rapporten beskrev situasjonen som kritisk: “Det stadig stigende antall hovedfagsstudenter har medført svært stor belastning på Avdelingens hovedfagsveiledere. Dette gjelder særlig professor Dahl, som i en periode hadde 20 hovedfagsstudenter.” Utredningen ledet fram til etableringen av Institutt for informatikk (Ifi) 1. februar 1977 med Tom Lyche som bestyrer.

Kilder