RealitIFI

Logo for RealitIFI

Vi er en forening som har som mål å motivere studenter til å starte dagen tidlig og produktivt på IFI. Hver uke arrangerer vi et møte klokken 8:15, der vi samles for å se på en utvalgt realityserie. Valget av serie gjøres i begynnelsen av hvert semester, og vi holder oss til en fast dag i uken for møtene våre. Vårt mål er å skape et fellesskap som motiverer og engasjerer studenter i en tidlig morgenrutine samtidig som vi nyter underholdning og sosialt samvær!

Historie