Ifi Makers

Logo for Ifi Makers

Ifi makers holder til på Institutt for informatikk, for å samle såkalte makers.

Formål: Foreningen skal ha som hovedoppgaver å opprettholde et godt sosialt miljø for studenter og eksterne som engasjerer seg i Åpen sone for eksperimentell informatikk (Sonen).

Aktiviteter: turer, treff og arrangementer i Sonen og utenfor. Foreningen skal også hjelpe til med å skaffe midler til aktiviteter, og legge til rette for de som kommer til Sonen.

Annen informasjon

Historie