Homebrew

Logo for Homebrew

Homebrew skal fremme kunnskap og interesse om brygging av øl og vin blant studenter ved Institutt for Informatikk.

Formål: Homebrew sitt formål er å fremme interesse for og kunnskap om øl-og vinbrygging blant studenter ved Institutt for Informatikk. Homebrew skal tilrettelegge for at alle studenter som ønsker det kan føle en tilknytting til øl - og vinbrygging som interesseområde.

Aktiviteter: Består av at de interne og styret sammen brygger øl og lærer om denne prosessen.

Annen informasjon

Siste ordensbærere

Historie